SMI Snow Makers AS selger kjøletårn fra ILMED i Italia.

Ta kontakt for mer info.


Ilmed.gif


Kjøletårn Fossum.jpg


Fra 1 september har vi kontor og leveringsadresse:
Kjellstadveien 5
3402 Lier

Postboks 2225 Strømsø
3003 Drammen

Tlf. 91383720
Tlf.91746959
Tlf. 32238000